Сармерден

Жылдын 27-сентябры, 2017 Кант шаарында орто мектептердин команда катышты жана Кант мектепке чейинки Сармарден улуттук оюнду, өттү.
Бул иш-чара мамлекеттик тилди ай менен дал келген.