Ишканалар

Негизги өнөр жайлар:

  • ААК “алынаары” – бара чыгаруу;

  • ОсОО “Кант GPT” – толкундуу барактай, асбесттен Оштун түтүктөр өндүрүү;

  • ЖЧК “Абдыш – Ата”, – ранын, минерал, суу, алкоголсуз суусундуктарды, кондитердик азыктар өндүрүү;

  • ОсОО “Кант UPP” – азыктарын өндүрүү боюнча тигүү өнөр жайы – топтойт, матрастар жана макарон, нан азыктарына;
  • ААК “Kant- Дан Азык”, – эгин майдалоочу жана бир бөлүгү, тоют өндүрүүгө, торт, пирожный нан азыктарына, нан сактоо боюнча мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу;
  • ААК “Кант басма”, – басмакана, бланк, китеп жана журнал көркөм буюмдар;
  • ОсОО “Кант-Сүт”, – сүт азыктарын кайра иштетүү;
  • ЖЧК “Blitz – 1”, – эт, колбаса чыгарууга жана жарым-жартылай өндүрүп (Манты, cutlets, сорпо, эт топтору, ж.б. …);
  • ААК “Ун азыктары комбинаты” – нан азыктарын өндүрүү;