Кант шаарынын  географиялык жайгашышы 

Чүй облусундагы Ысык-Ата районунун Кант шаарынын

мэриясынын социалдык-экономикалык

ПАСПОРТУ

2017-жылдын 8-апрелине карата

Кант шаарынын аймагы

Климаты

Табияты:

Көрсөткүчтөр Баары
1 Почталык индекси 725012
2 Дареги Кант шаары, Московская  көчөсү, 8
3 Байланыш телефону 5-59-04
4 Факс 5-59-30
5 Шаар аймагынын түзүлгөн жылы 1985 жыл
6 Жалпы аянты 874 га
7 Шаардын   саны 1
  —         алардын аталыштары  Кант
8 Райондун борборунан алыстыгы 1 км
9 Темир жол станциясынан алыстыгы 1 км
10 Жакынкы аэропорттон алыстыгы 45 км
11 Деңиз деңгээлинен бийиктиги 742
12 Калктын саны 21203
13 Кожолуктун саны
14 Калктын улуттук курамы
—         кыргызы 9594
—         казахи 584
—         өзбеки 473
—         орустар 4950
—         корейлер 116
—         украиндер 433
—         немецтер 425
—         татарлар 317
—         азербайжандар 751
—         тажиктер 27
—         түрктөр 215
—         уйгурлар 164
—         дунгандар 461
—         ж.б. улуттар 2693
15 Калктын социалдык курамы 21203
—         эркектер 9811
—         аялдар 11392
16 Эмгеке жарамдуулар 12926
—         эркектер 6275
—         аялдар 6651
17 Пенсионерлер 2581
—         эркектер 617
—         аялдар 1964
—         Улуу Ата-Мекендик Согуштун жана теңдештирилген локалдык согуштардын катышуучулары (УАМС ардагерлери, Ооган согушунун ардагерлери, Баткен  окуясынын катышуучулары,  Апрель окуясынын катышуучулары)  

75

18      Билим берүү мекемелери
—         мектептердин саны 5
—         окуучулардын саны 3939
—         орто билим берүү 5
—         толук эмес билим берүү
—         башталгыч билим берүү
—         мектепке чейинки билим берүү мекемелер 6
—         кесиптик лицейлер 1
—         ЖОЖдордун саны 1
19       Ооруканалар жана башка саламаттык сактоо  мекемелери
—         Территориялык  ооруканалар 1
—         поликлиникалар 1
—         ФАПтар
—         Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу 2
20     Социалдык маданий инфраструктуралар
—         стадиондор 2
—         спорт аянтчалары 13
—         спорт залдары 2
—         жана башка спорт мекемелери
—         клубдар 3
—         китепканалар 2
21    Тейлөө, кызмат көрсөтүү мекемелери
—         мончолор (коомдук/жеке менчик) 2
—         чачтарачтар 32
—         дүкөндөр (коомдук/жеке менчик) 98
—         кафелер 31
—         ашканалар 4
—         жана башка кызмат көрсөтүү  мекемелери
22 Жер аянты (га)
—         жалпы аянты
—         айдоо жер ( жалпы)
анын ичинен
—         сугат жерлери
—         кайрак жерлери
—         негизги айдалуучу айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түрлөрү
23 Кайра бөлүштүрүү фондунун жерлери
—         бак
—         чөп чабынды
—         сугат жерлери
—         кайрак жерлери
24 Мал чарбасы
—         ири мүйүздүү мал 745
—         а.и. уйлар 281
—          майда мал жандык 2571
—         жылкы 92
—         үй канаттуулары 17208
25 Чарба жүргүзүүчү субьектилер
—         фермердик чарбалар
—         дыйкан чарбалар
—         үрөн чарбалары
—         техсервистер 47
—         ветсервистер 3
—         тегирмендер
—         АЗС 4
—         ААК,ЖАК,ЖЧК 11
—         кичи базарлар 5
—         жеке ишкерлер 289
—         жана башка чарба субъектилери
26 Байланыш
—         райондун борбору менен 1
—         почта 4
—         телеберүү (мамлекеттик, жергиликтүү)
—         ички чарбалык жолдор (км) 56,3 км
27 Жергиликтүү бюджет
—         кирешенин жергиликтүү  булактары 205,491 млн сомов
—         республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражат
28 Инвестициянын көлөмү
—         жергиликтүү инвестициялар 265,051 млн сомов
—         сырттан келүүчү инвестициялар
29 Диний багыттар  
  —         мечит 2
  —         чиркөө 8
  —         жана башкалар  
30 Калктын ичүүчү суу менен камсыз болунушу
—         шаар  боюнча % менен 100%
32 Сугат суулары менен камсыз болунушу  
—         шаар боюнча % менен

 

 

Кант шаарынын мэри:                                                                        Э. Абдрахманов

Фаст Е.П.